Universitat Rovira i Virgili

Proves d'accés

Proves d'accés de català

Abans de formalitzar la matrícula als cursos de català dels nivells B1, B2, C1 i C2, cal acreditar documentalment els coneixements del nivell anterior o bé superar una prova d'accés. Per fer aquesta prova adreceu-vos a la Secretaria del Servei Lingüístic

Proves d'accés d'anglès

Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes que vulguin fer un curs d'un nivell no inicial (és a dir, Anglès 2, Anglès 3, Anglès 4, Anglès 5 o Anglès 6) han de fer una prova d'accés, si no és que han superat el nivell immediatament anterior al Servei Lingüístic en els dos darrers anys o han fet aquesta prova durant aquest curs.

Per al curs 2019-20 s'ofereixen les convocatòries de proves d'accés següents (us podeu inscriure clicant en els enllaços):

Prova d’accés extraordinària: 27 de setembre, a les 16 h, a l’aula 403 del campus Catalunya (no cal que us hi apunteu expressament, sinó que us podeu dirigir directament a l'aula)

Cal tenir en compte que la prova de nivell no és un substitut de l'examen final de cap nivell. Si una persona ha suspès l'examen final d'un nivell i, immediatament, es presenta a una prova de nivell i resulta apta per a un nivell superior, la prova quedarà automàticament invalidada i no podrà matricular-se al curs sense abans superar l'examen final que té suspès.

Pujar

Proves d'accés d'espanyol per a estrangers

Abans de matricular-vos de qualsevol curs d'espanyol per a estrangers, cal fer una prova de nivell. Per inscriure's, cal escriure un missatge de correu electrònic a infosl(ELIMINAR)@urv.cat o anar a la Secretaria del Servei Lingüístic.

Proves d'accés del 2n quadrimestre del curs 2019-20:

Pujar

Proves d'accés de francès

Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes que vulguin fer un curs d'un nivell no inicial (és a dir, Francès 2 o Francès 3) han de fer una prova d'accés, si no és que han superat el nivell immediatament anterior al Servei Lingüístic en els dos darrers anys o han fet aquesta prova durant aquest curs.

Per al curs 2019-20 s'ofereixen les convocatòries de proves d'accés següents (us podeu inscriure clicant en els enllaços):

Prova d'accés extraordinària: 27 de setembre, a les 18 h, a l'aula 403 del campus Catalunya (no cal que us hi apunteu expressament, sinó que us podeu dirigir directament a l'aula)

Cal tenir en compte que la prova de nivell no és un substitut de l'examen final de cap nivell. Si una persona ha suspès l'examen final d'un nivell i, immediatament, es presenta a una prova de nivell i resulta apta per a un nivell superior, la prova quedarà automàticament invalidada i no podrà matricular-se al curs sense abans superar l'examen final que té suspès.

Pujar

Proves d'accés d'italià

Abans de formalitzar la matrícula, els alumnes que vulguin fer un curs d'un nivell no inicial (és a dir, Italià 2 o Italià 3) han de fer una prova d'accés, si no és que han superat el nivell immediatament anterior al Servei Lingüístic en els dos darrers anys o han fet aquesta prova durant aquest curs. 

Per al curs 2019-20 s'ofereixen les convocatòries de proves d'accés següents (us podeu inscriure clicant en els enllaços):

Prova d'accés extraordinària: 27 de setembre, a les 18 h, a l'aula 403 del campus Catalunya (no cal que us hi apunteu expressament, sinó que us podeu dirigir directament a l'aula)

Cal tenir en compte que la prova de nivell no és un substitut de l'examen final de cap nivell. Si una persona ha suspès l'examen final d'un nivell i, immediatament, es presenta a una prova de nivell i resulta apta per a un nivell superior, la prova quedarà automàticament invalidada i no podrà matricular-se al curs sense abans superar l'examen final que té suspès.

Pujar