Universitat Rovira i Virgili

Cursos d'espanyol del segon quadrimestre (2019-20)

Nivell Curs Hores Preu (€) Campus Període Dies Horari Matrícula
A1 ELE 1 60 97,00 mobilitat  
290,80 URV
342,33 extern
Catalunya 17/02-27/05 dl-dc 10-12 h

3-24 febrer
(presencial)

A2 ELE 2 60 97,00 mobilitat  
290,80 URV
342,33 extern
Catalunya 18/02-28/05 dt-dj 17-19 h

3-24 febrer
(presencial)

B1.1 ELE 3 60 97,00 mobilitat  
290,80 URV
342,33 extern
Catalunya 17/02-27/05 dl-dc 15-17 h

3-24 febrer
(presencial)

B1.2 ELE 4 60 97,00 mobilitat  
290,80 URV
342,33 extern
Catalunya 18/02-28/05 dt-dj 10-12 h

3-24 febrer
(presencial)

Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i els fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) han de fer tots els passos de la matrícula, però abans de fer el pagament cal que es posin en contacte amb la Secretaria del Servei Lingüístic.