Universitat Rovira i Virgili

Taller de Nova Ortografia i Gramàtica Catalana

Aquest curs pretén donar a conèixer la nova ortografia i gramàtica del català al PAS de la URV.