Universitat Rovira i Virgili

Recursos per aprendre català en línia

Intercat

Portal interuniversitari de recursos electrònics perquè els estudiants de mobilitat que arriben coneguin el català (en diverses llengües)

Parla.cat

Espai virtual d'aprenentatge de la llengua catalana, amb modalitat lliure o amb modalitat de tutoria a la URV (en diverses llengües)

Argumenta

Material multimèdia interuniversitari d'aprenentatge autònom per millorar les competències lingüístiques i comunicatives en l'àmbit acadèmic i professional

Aula Mestra

Plataforma d'ensenyament i aprenentatge de català que permet participar en activitats formatives d'accés universal

Més recursos