Universitat Rovira i Virgili

Cursos de català anuals i de primer quadrimestre (2019-20)

NIVELL A1

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Horari Matrícula
Català Inicial 25 membres URV Catalunya gratuït 2-10 setembre diari 9:00-13:00

juny

Català Inicial 25 membres URV Catalunya gratuït 25 setembre - 23 octubre dl-dc-dv 9:30-11:30

17-24 setembre

(matrícula presencial)

Programa Gràcies 15 membres URV Catalunya gratuït 25 setembre - 1 octubre diari 11:00-13:00

17-24 setembre

(matrícula presencial)

Programa Gràcies 15 membres URV Bellissens gratuït 7-11 octubre diari 13:00-15:00

17 setembre-4 octubre

(matrícula presencial) 

NIVELL A2

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Hores Matrícula
Bàsic 1 (semipresencial) 40 tothom Catalunya

URV: 15

No URV: 153,38

3 octubre - 21 novembre dt-dj 9:30-11:30

17 setembre-2 octubre

(matrícula presencial)

Bàsic 1 (semipresencial) 40 tothom Catalunya

URV: 15

No URV: 153,38

28 octubre - 16 desembre dl-dc 9:30-11:30

17 setembre-25 octubre

(matrícula presencial)

Bàsic 1 (Parla.cat) 40 membres URV virtual 10 2 octubre - 17 gener virtual virtual

17-25 setembre

(matrícula presencial)

Bàsic 2 (Parla.cat) 40 membres URV virtual 20 2 octubre - 17 gener virtual virtual

17-25 setembre

(matrícula presencial)

NIVELL B1

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Hores Matrícula
Elemental 1 (Parla.cat) 40 membres URV virtual 10 2 octubre - 17 gener virtual virtual

17-25 setembre

(matrícula presencial)

NIVELL B2

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Hores Matrícula
Intermedi 1 (Parla.cat) 60 membres URV virtual 110,16 2 octubre - 17 gener virtual virtual

17-25 setembre

(matrícula en línia)

NIVELL C1

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Hores Matrícula
Suficiència 1 (Parla.cat) 60 membres URV virtual 110,16 2 octubre - 17 gener virtual virtual

17-25 setembre

(matrícula en línia)

Suficiència PDI (virtual) 45 PDI virtual gratuït 11 novembre - 7 febrer virtual virtual

ICE

Inscripció PROFID

NIVELL C2

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Hores Matrícula
Superior (presencial) 90 tothom Catalunya

URV: 240

No URV: 369

30 setembre - 27 maig dl-dc 18:00-19:30

17-23 setembre

(matrícula en línia)

Superior (virtual) 90 tothom virtual

URV: 192

No URV: 296

30 setembre - 27 maig virtual virtual

17-23 setembre

(matrícula en línia)

Superior (semipresencial) 70 PAS Catalunya gratuït 18 setembre-5 febrer dimecres 13:00-15:00

Pla formació PAS

Específics

         
Curs Hores Per a qui? Campus Preu (€) Període Dies Hores Matrícula
Taller d’usos no sexistes de la llengua 3 personal de la FURV Catalunya i FURV (Reus) gratuït 6 i 13 de novembre dimecres 9:00-12:00 h pendent
Comunicació de Qualitat a la URV. Gramàtica i Ortotipografia 10 PAS Catalunya gratuït 14-26 novembre dt-dj 9:00-11:00

Pla formació PAS

Mou-te! Interculturalitat 6 estudiants mobilitat sortint virtual gratuït 3 – 19 desembre virtual virtual

19-25 novembre

(matrícula en línia)

Les persones que gaudeixin d'alguna exempció de matrícula (família nombrosa general o especial, minusvalidesa igual o superior al 33%, víctimes de violència de gènere i fills dependents, i víctimes d'actes terroristes i cònjuges i fills -vegeu el punt 6 de la Normativa de matrícula) hauran d'acreditar-la documentalment. Aquestes exempcions només tenen lloc en la primera matrícula. Si es repeteix el curs, ni que sigui en una altra modalitat d'aprenentatge, no s'apliquen les exempcions.

Abans de formalitzar la matrícula als cursos de català dels nivells B1, B2, C1 i C2, cal acreditar documentalment els coneixements del nivell anterior o bé superar una prova d'accés.