Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'article personal

No fem servir l'article personal, ni com a simple partícula onomàstica d'acompanyament del nom ni com a forma de tractament:

La Sra. Pilar Garcia 

*La Pilar Garcia

*Na Pilar Garcia


Dr. Josep Anton Ferré Vidal
Rector de la Universitat Rovira i Virgili

*En Josep Anton Ferré Vidal
Rector de la Universitat Rovira i Virgili