Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

soterrani/subterrani(ània)

La primera pot fer de substantiu o d'adjectiu, mentre que la segona només és un adjectiu (i com a tal apareix posposada al nom, qualificant-lo). També cal tenir en compte que la paraula *sòtan és incorrecta:

Fins ara el magatzem de pupitres estava ubicat al soterrani de la Facultat.

S'aprova fer una canalització subterrània dels conductes de gas.

S'aprova fer una canalització soterrània dels conductes de gas.