Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*res que + verb

Aquesta construcció és un castellanisme que s'ha de substituir per res a + verb:

*El Sr. Segarra sosté que ell no té res que veure amb aquell afer i que la premsa no té res més que dir.

El Sr. Segarra sosté que ell no té res a veure amb aquell afer i que la premsa no té res més a dir.