Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Símbols químics

S'escriuen amb majúscula inicial, tot i que els noms dels elements van amb minúscula:

P fòsfor / fósforo / phosphorus
Se seleni / selenio / selenium
Ac actini / actinio / actinium