Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

fallar

En català no té cap accepció jurídica: quan es fa referència a una sentència, parlem de decidir, i si ens referim a un concurs, el verb és resoldre o decidir.