Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*disfrutar

En llenguatge administratiu aquest castellanisme s'ha de substituir per gaudir, tot i que de vegades equival més aviat a tenir:

*Les persones que hagin treballat els dies festius podran disfrutar d'una setmana de vacances a primers d'any.

Les persones que hagin treballat els dies festius podran gaudir d'una setmana de vacances a primers d'any.


*Alguns centres de la URV gaudeixen de molt de prestigi.

Alguns centres de la URV tenen molt de prestigi.