Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*cult

Com a substantiu la forma correcta és culte; com a adjectiu té dues terminacions: culte/a.

Plantegen una activitat extracurricular sobre el cinema de culte.

En un país culte, en una societat culta, determinades coses no haurien de passar.