Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Coreferents

Per no repetir un nom de lloc, moltes vegades es recorre a un sinònim o coreferent, que sempre s'escriu amb majúscula inicial:

la Ciutat Comtal [Barcelona]
el Nou Món [Amèrica]

el Viejo Continente [Europa]
el Mare Nostrum [mar Mediterrània]

the Big Apple [Nova York]
the Pond [oceà Atlàntic]