Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Inici de frase

Un mot pot anar amb majúscula inicial a causa de la seva posició en el text. Això passa a principi de text i després de punt:

La Coral de la URV es va fundar el 1991. Actualment hi canten unes cinquanta persones.

La URV Solidaria organiza actividades en colaboración con las ONGD de la demarcación de Tarragona. Este año ha financiado doce proyectos de cooperación.

On behalf of the Rovira i Virgili University (URV), welcome to our website. Here you will find all the most important information about our institution.


Els punts suspensius no tanquen l'oració quan representen un tall o una suspensió:

Va dir que el president era un... irresponsable.

Describió la reducción del presupuesto como... inasumible.

The Erasmus students said that their stay abroad had been... interesting.                


Però d'altres vegades sí que la tanquen. En aquests casos, actuen com a punt i, per tant, la frase següent comença amb majúscula:

Van proposar diferents criteris de ponderació: nombre d'estudiants, tipus d'assignatura, caràcter interdisciplinari, qualitat de la proposta... Finalment, van triar-ne tres.

En la última convocatoria hemos valorado la implicación de la contraparte, el impacto sobre la población, el número de beneficiarios... El proyecto financiado corresponde a Entrepueblos.

Everyone knows that Hamlet's most famous speech begins "To be or not to be ..." But how many people can quote more than this?


Quan els signes d'admiració o d'interrogació tanquen una oració –que és el que s'esdevé normalment–, l'oració següent comença amb majúscula:

Quin és el coeficient? Raoneu la resposta.

¿Qué representa Rayuela en el panorama literario de su época? Responde en el espacio indicado.

More funding for research and development! Only in this way can our nation have a future.