Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

cabal/cabdal

Cabal és un substantiu amb diversos significats, mentre que cabdal és un adjectiu que vol dir 'important o principal':

El cabal d'alumnes que arriben de les comarques de l'Ebre no s'estronca.

Els germans Romagosa han fet donació del seu cabal en dòlars a la Universitat.

L'ampliació de la plantilla té una importància cabdal per al futur del Departament.