Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

assumptes de tràmit

Indica el punt de l'ordre del dia d'una reunió dedicat a tractar qüestions reglamentades d'importància menor. És preferible a afers de tràmit, perquè afer dóna una idea de quelcom de més envergadura.