Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*arrel de

És un castellanisme que cal substituir per arran de o, si se'n vol potenciar el valor causal, per a causa de, per, amb motiu de, etc.:

Arran d'un tall en el subministrament elèctric, se suspendrà la connexió fins a les quatre de la tarda.

Com a conseqüència d'un tall en el subministrament elèctric, se suspendrà la connexió fins a les quatre de la tarda.