Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

*annexe

La forma correcta és annex, que té com a plural annexos.