Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Dies, mesos i estacions

En català i castellà, els noms de dies, mesos i estacions s'escriuen amb minúscula:

dilluns, 9 de gener
la primera semana de otoño


En anglès, els noms de dies i mesos s'escriuen amb majúscula. En canvi, les estacions s'escriuen amb minúscula:

Wednesday, 5 November
the first week in spring    


Pel que fa a les festivitats, s'escriuen amb majúscula totes les paraules que n'integren el nom, tret dels articles, les conjuncions i les preposicions:

l'Onze de Setembre
el Primero de Mayo
New Year's Eve