Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

a partir de

En els últims anys es tendeix a abusar de la locució preposicional a partir de. Convé que parem atenció a no fer-la servir per situar un fet que té una localització temporal concreta:

*L'autobús que portarà els congressistes al Rectorat sortirà a partir de les 16.30 h.

L'autobús que portarà els congressistes al Rectorat sortirà a les 16.30 h.


*L'acte començarà a partir de les 12.15.

L'acte començarà a les 12.15.


En canvi, es pot utilitzar en frases com les següents:

Els estudiants poden venir a buscar les notes a partir de dimecres.

A partir del dia 22 ja es poden firmar les actes.