Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Parts d'una publicació

Només s'escriu amb majúscula inicial el primer mot dels títols d'articles, capítols i altres apartats de publicacions:

El capítol 19 es titula "Dinàmica de partícules carregades".
Ha escrito el artículo "Prácticas y estrategias de los productores agrarios en Cataluña".
We studied the chapter "Indirect speech and reporting".


Els noms genèrics de les parts, però, s'escriuen amb minúscula:

El pròleg d'aquest llibre és certament interessant.
Véanse la figura 7 y el gráfico 5 del anexo 2.
The data for 2013 can be found in table 2.