Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

tutoritzar

A la URV utilitzem el verb tutoritzar, que, amb el significat acadèmic, preferim a tutelar:

Els treballs d'investigació tutoritzats també seran objecte de valoració davant el tribunal designat pel Departament.

Enguany, cada un dels professors del Departament ha tutoritzat tres alumnes.