Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

tractar-se de

El verb tractar-se de no porta subjecte. És incorrecta una frase com la següent:

*La proposta del Sr. Marquès es tracta d'una bona proposta.


L'alternativa correcta és aquesta:

La proposta del Sr. Marquès és una bona proposta.


El verb tractar-se de es fa servir, per tant, quan no necessitem expressar el subjecte:

Es tracta d'un problema difícil.

Es tractava d'un sistema molt àgil.

Es tracta que tothom sigui molt puntual.

Es tractava que no endevinessis.


Entre la frase amb el verb tractar-se de i la frase anterior hi posem sempre un punt:

*Un altre escriptor va sobresortir en aquesta primera meitat de segle, es tracta de Pere Mata i Fontanet.

Un altre escriptor va sobresortir en aquesta primera meitat de segle. Es tracta de Pere Mata i Fontanet.