Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

entregar/lliurar

Tots dos verbs són correctes. En els textos de la URV tendim a fer servir més lliurar, però també podem utilitzar entregar, sobretot com a recurs estilístic per evitar repeticions excessives:

Fa dues setmanes us vam lliurar/entregar la documentació completa.

Us vam lliurar el qüestionari perquè l'entreguéssiu al professor Cid.


També són igualment correctes els substantius entrega i lliurament.
 


lliurar