Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La denominació de les coses

Cal estar especialment atent a utilitzar les denominacions adequades de les coses. Fer-ho d'una altra manera produeix en el lector una sensació notable de potineria:

*Organitza el congrés el Departament de Català.

Organitza el congrés el Departament de Filologia Catalana.


*El cap del Departament d'Enginyeria Química us convida a l'acte.

El director del Departament d'Enginyeria Química us convida a l'acte.


És particularment important usar les designacions correctes quan ens referim a centres, departaments, unitats orgàniques de la Universitat, càrrecs, assignatures, cursos, màsters, cursos de postgrau, cicles, conferències, congressos, jornades i altres entitats i activitats formals. Si convé, perdrem el temps necessari per assabentar-nos de la denominació adequada.


Quan ens referim a la Universitat Rovira i Virgili, podem fer servir la designació incompleta (la Universitat), la designació incompleta precedida del possessiu (la nostra Universitat) o la sigla (la URV). Tot i així, és convenient que, almenys una vegada, al començament de l'escrit, utilitzem el nom complet. Això és especialment important en els textos que van adreçats a fora de la comunitat universitària:

Us escrivim per comunicar-vos que la Universitat Rovira i Virgili ha participat en els darrers anys en la Setmana de la Ciència. Com sabeu, la URV té la preocupació d'estrènyer cada vegada més els lligams amb el seu entorn immediat.


No usem el nom dels centres, departaments i altres unitats orgàniques de la Universitat per referir-nos a les reunions d'aquestes unitats:

*Acta de la Junta de Facultat.

Acta de la reunió de la Junta de Facultat.


*Acta del Consell de Departament.

Acta de la reunió del Consell de Departament.


En aquests casos podem fer servir tant la paraula reunió com la paraula sessió.


Per parlar genèricament, utilitzem expressions com la següent:

Les juntes de centre tenen potestat per decidir sobre aquesta matèria.


Però si designem una unitat concreta, no escrivim dues vegades la mateixa paraula (com a designador genèric i com a designador concret):

*La Junta de Facultat de la Facultat de Ciències Jurídiques encara no ha votat.

La Junta de la Facultat de Ciències Jurídiques encara no ha votat.


*La Junta de Centre de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química es reuneix demà.

La Junta de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química es reuneix demà.


*El Consell de Departament del Departament de Medicina i Cirurgia opina que sí.

El Consell del Departament de Medicina i Cirurgia opina que sí.