Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La puntuació dels complements en posició final

De vegades no escrivim el complement directe, el complement indirecte, el complement preposicional i l'atribut tot just després del verb, sinó que els desplacem al final de la frase. Així, convertim l'oració:

Va publicar el seu estudi sobre la glucosa el 1957.

En la frase següent:

Va publicar, el 1957, el seu estudi sobre la glucosa.


Aquest canvi de posició depèn del protagonisme informatiu que vulguem donar a cada element. Si volem presentar com a nou o més rellevant el que és expressat pel complement circumstancial, el deixem al final:

Va publicar el seu estudi sobre la glucosa el 1957.


Si volem presentar com a nou o més rellevant el que és expressat pel complement no circumstancial (directe, indirecte, etc.), el traslladem al final:

Va publicar, el 1957, el seu estudi sobre la glucosa.


El circumstancial, quan queda entre el verb i el complement no circumstancial desplaçat al final, pot anar entre comes (però no és obligatori):

Va publicar, el 1957, el seu estudi sobre la glucosa.
Va publicar el 1957 el seu estudi sobre la glucosa.

Es pretén fer conèixer als participants, d'una manera pràctica, com s'investiga en antropologia urbana.
Es pretén fer conèixer als participants d'una manera pràctica com s'investiga en antropologia urbana.


Normalment posarem el circumstancial entre comes si és llarg –per exemple, si és una oració subordinada– o si n'hi ha més d'un. Però hem de tenir present que en aquest punt hi ha prou llibertat:

L'objectiu és planificar, sempre amb l'acord i la col·laboració dels professors, sistemes d'innovació docent.

Estem a punt de confirmar, encara que les dades són provisionals, la tendència indicada abans.

El llenguatge administratiu s'ha de basar principalment, com qualsevol llenguatge d'especialitat, en la varietat estàndard.


És un error greu, en qualsevol cas, escriure només una coma en aquests casos. Molt sovint és facultatiu posar el circumstancial entre comes, però el que mai no podem fer és escriure la coma del començament i no la del final (o escriure la del final i no la del començament):

*Va fer, a Barcelona la conferència sobre el futur de l'enginyeria genètica.
*Va fer a Barcelona, la conferència sobre el futur de l'enginyeria genètica.

Va fer, a Barcelona, la conferència sobre el futur de l'enginyeria genètica.
Va fer a Barcelona la conferència sobre el futur de l'enginyeria genètica.