Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

L'expressió dels anys

Per expressar que un fet passa en un determinat any, escrivim el nom de l'any amb article i sense preposició:

Les instal·lacions es van inaugurar el 2002.

*Les instal·lacions es van inaugurar al 2002 / en el 2002 / en 2002 / a 2002.


No canvia la pràctica si la xifra de l'any va precedida del mot genèric any, tot i que en aquest cas també és possible la preposició en:

El conveni es va firmar l'any 1997 / en l'any 1997.

*El conveni es va firmar a l'any 1997.


Tampoc no canvia la pràctica si el genèric any porta complements:

Es va inaugurar l'any passat / l'any que va ploure tant.


I tampoc no canvia la pràctica si la designació temporal porta l'indefinit un o un demostratiu:

Va visitar la Cornell University un any que tenia període sabàtic.
Volien tenir-ho enllestit aquell any.
He d'acabar el llibre aquest 2016.


Si ens referim a l'any en curs, substituïm l'expressió aquest any per enguany:

Enguany la convocatòria de personal de suport a la recerca presenta unes quantes novetats.


Si el sintagma temporal que indica l'any és plural, hi posem sempre preposició, normalment la preposició en:

La qualitat de la recerca universitària ha augmentat en els darrers anys.

*La qualitat de la recerca universitària ha augmentat els darrers anys.


En els anys 1932-1934 va redactar la que seria la seva obra principal.

*Els anys 1932-1934 va redactar la que seria la seva obra principal.


Tot això s'esdevé en els anys que transcorren des de la seva arribada a Reus fins a la seva mort.

*Tot això s'esdevé els anys que transcorren des de la seva arribada a Reus fins a la seva mort.


La moda es va escampar als anys / en els anys trenta.

*La moda es va escampar els anys trenta.


Va ser diputat en aquells anys / en els mateixos anys / en els anys següents.

La casa on han estat tots aquests anys continua sent casa seva.


L'expressió any acadèmic sí que porta preposició:

Va completar els estudis de doctorat en l'any acadèmic 2002-2003.
 


any acadèmic