Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La locució per part de

Evitem recórrer a la locució per part de per expressar el complement agent dels verbs en passiva, de participis, de verbs en activa i d'oracions quasirelatives:

*Aquesta és la proposta que ha estat seleccionada per part del comitè.

Aquesta és la proposta que ha estat seleccionada pel comitè.


*L'obra que avui presentem ha de poder ser llegida per part de molta gent.

L'obra que avui presentem ha de poder ser llegida per molta gent.


*En una democràcia els governants dicten normes socials des d'una posició d'autoritat moral acceptada per part de la comunitat.

En una democràcia els governants dicten normes socials des d'una posició d'autoritat moral acceptada per la comunitat.


*Una de les coses explicades per part de la directora de l'obra és que volien arribar a un públic no especialitzat.

Una de les coses explicades per la directora de l'obra és que volien arribar a un públic no especialitzat.


*S'usa aquesta fotocopiadora per part de tots els professors del Departament.

Tots els professors del Departament usen aquesta fotocopiadora.


*Aquest és l'espai a omplir per part de l'oficina de gestió de beques i ajuts.

Aquest és l'espai que ha d'omplir l'oficina de gestió de beques i ajuts.


També evitem recórrer a aquesta locució per expressar el complement agent de substantius abstractes si aquest complement pot anar introduït, amb naturalitat, per la preposició de:

*L'aspirant a degà veu els canvis de la junta actual com un intent per part del degà actual d'evitar la pèrdua de confiança detectada en els últims mesos.

L'aspirant a degà veu els canvis de la junta actual com un intent del degà actual d'evitar la pèrdua de confiança detectada en els últims mesos.


Sovint, la naturalitat s'obté simplement canviant d'ordre dels complements, és a dir, col·locant el complement agent abans que el complement objecte:

*En aquests anys ha estat evident el desig d'ofegar les conquestes socials cubanes per part del món capitalista.

En aquests anys ha estat evident el desig del món capitalista d'ofegar les conquestes socials cubanes.


Cal tenir en compte que les frases amb la locució per part de, tot i que no són pas sempre incorrectes, tenen més aviat un aire estereotipat, artificial i feixuc. Per aquest motiu convé seguir el que s'estableix a Ús de la passiva (AFEGIR ENLLAÇ) sobre la redacció d'oracions en activa i sobre el recurs a l'estil verbal, ja que així es construeixen frases més senzilles i naturals i, a més, desapareix el problema d'haver de valorar si una oració amb per part de és o no artificiosa:

?El terme renaixença val només perquè reflecteix la percepció del fenomen per part d'uns sectors.

El terme renaixença val només perquè reflecteix com uns sectors perceben el fenomen.


?És una obra que no pretén ser cap punt definitiu d'arribada, sinó un punt d'arrencada de futurs aprofundiments per part dels investigadors en la matèria.

És una obra que no pretén ser cap punt definitiu d'arribada, sinó un punt d'arrencada perquè en el futur els investigadors en la matèria aprofundeixin.
 


La preposició per com a introductora del complement agent

Ús de la passiva