Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Gràcies a

La locució gràcies a no suporta l'absència de la preposició davant de que i, per tant, cal recórrer a la cadena el fet que o a un substantiu:

*El preu dels manuals no s'ha disparat gràcies a que / a què / que s'han liberalitzat els descomptes.

El preu dels manuals no s'ha disparat gràcies al fet que s'han liberalitzat els descomptes.

El preu dels manuals no s'ha disparat gràcies a la liberalització dels descomptes.