Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Institucions i unitats internes

S'escriuen amb majúscula inicial totes les paraules que formen part dels noms d'institucions i les seves unitats internes:

la Universitat Rovira i Virgili
el Servei Lingüístic

la Facultad de Letras
el Hospital de La Paz

the Department of Business Administration
the Police Service of Northern Ireland


Tanmateix, els termes genèrics s'escriuen en minúscula quan els noms d'institucions o unitats són en plural o tenen un sentit genèric o indeterminat:

la universitat europea
les facultats de Química catalanes

los servicios universitarios
los departamentos de Psicología y de Pedagogía

the city councils of Catalonia
the police, fire and ambulance services