Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

La perífrasi venir a + infinitiu

Amb sentit aproximatiu, es pot fer servir la seqüència venir a seguida d'un infinitiu:

En el seu discurs ha vingut a dir que, malgrat tot, veu amb optimisme el futur dels llicenciats universitaris.

Aquest resultat ve a ser el mateix que el que vam obtenir amb l'altre experiment.