Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Formes incorrectes de l'infinitiu

Cal evitar les formes incorrectes de l'infinitiu. A continuació n'hi ha una mostra, amb les corresponents formes adequades:

aconseguir / *conseguir agreujar / *agraviar
col·lidir / *col·lisionar commutar / *conmutar
compadir / *compadèixer compondre / *composar
concebre / *concebir concloure / *concluir
concórrer / *concurrir condicionar / *acondicionar
corregir / *corretgir debatre / *debatir
decebre / *decepcionar descodificar / *decodificar
endevinar / *adivinar estendre / *extendre 
excloure / *excluir garantir / *garantitzar
incórrer / *incurrir inserir / *insertar
matisar / *matitzar mobilitzar / *movilitzar
ometre / *omitir prendre / *pendre
prevaler / *prevalèixer reinserir / *reinsertar
saber / *sapiguer subministrar / *suministrar
transcórrer / *transcurrir travessar / *atravessar
voler / *volguer  

Verbs amb dues formes correctes d'infinitiu