Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Formes protocol·làries de tractament

S'escriuen amb majúscula inicial tots els mots que integren la forma protocol·lària:

el Senyor Francesc Xavier Grau, Rector Magnífic de la Universitat Rovira i Virgili
el Señor Francesc Xavier Grau, Rector Magnífico de la Universitat Rovira i Virgili
Mr Francesc Xavier Grau, Rector of the Universitat Rovira i Virgili

el Molt Honorable Senyor President de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas
el Muy Honorable Presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas
the Right Honourable Artur Mas, President of the Catalan Government