Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu amb altres funcions

El pronom relatiu, quan fa altres funcions, va sempre amb preposició. Podem escriure, llavors, tant la forma simple com la composta (en general és indiferent):

La qüestió a què et refereixes [o bé a la qual et refereixes]
Els criteris amb què avaluem [o bé amb els quals avaluem]
La situació cap a què tendim [o bé cap a la qual tendim]
La rutina contra què lluitem [o bé contra la qual lluitem]
El problema de què et parlo [o bé del qual et parlo]
El disquet en què trobaràs el text de la ponència [o bé en el qual trobaràs...]
Els fonaments sobre què reposa l'argumentació [o bé sobre els quals reposa...]


Però fem servir sempre el relatiu compost quan la preposició que l'acompanya és una de les següents (també quan és una locució preposicional):

damunt damunt de darrere darrere de
davant davant de des de  devers
devora dins dins de  dintre
dintre de durant  entre envers
fins fins a fora de malgrat
mitjançant per per a segons
sense sota sota de ultra
vers vora de    


En qualsevol cas, és important de no caure en l'error d'escriure la preposició i l'article seguits del relatiu simple:

Em plau informar-vos que la setena edició de la Setmana de la Ciència, organitzada conjuntament per diverses institucions públiques i privades catalanes, entre les quals es troba la Universitat Rovira i Virgili, es farà a l'octubre.

*Em plau informar-vos que la setena edició de la Setmana de la Ciència, organitzada conjuntament per diverses institucions públiques i privades catalanes, entre les que es troba la Universitat Rovira i Virgili, es farà a l'octubre.


Us comuniquem que ja està a la vostra disposició el diari digital de la URV, al qual podeu accedir des de la pàgina principal del nou web.

*Us comuniquem que ja està a la vostra disposició el diari digital de la URV, al que podeu accedir des de la pàgina principal del nou web.


Aquest decret dissenya la filosofia i les bases generals en les quals / en què s'haurà de fomentar el desenvolupament del programa en cada universitat.

*Aquest decret dissenya la filosofia i les bases generals en les que s'haurà de fomentar el desenvolupament del programa en cada universitat.


El decret estableix que les universitats han de subscriure un conveni amb el conseller en el qual / en què, d'acord amb les respectives polítiques de professorat, es faran constar els requeriments que s'hagin de tenir presents.

*El decret estableix que les universitats han de subscriure un conveni amb el conseller en el que, d'acord amb les respectives polítiques de professorat, es faran constar els requeriments que s'hagin de tenir presents.


Es convocaran les places d'acord amb el que s'estableixi en el corresponent conveni específic al qual / a què fa referència el punt anterior.

*Es convocaran les places d'acord amb el que s'estableixi en el corresponent conveni específic al que fa referència el punt anterior.