Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

El relatiu possessiu o adnominal

Anomenem relatiu adnominal o possessiu el que apareix en una oració com la següent:

La biblioteca, l'entrada de la qual és al carrer Figueres, obrirà demà.


Aquest relatiu té un caràcter molt formal, però ara per ara és l'únic possible en la llengua estàndard. Convé evitar, per tant, frases com aquestes:

*La biblioteca, la qual entrada és al carrer Figueres, obrirà demà.
*La biblioteca, quina entrada és al carrer Figueres, obrirà demà.


Si es vol prescindir de la construcció de relatiu adnominal, perquè hi ha en el text, molt pròxima, una altra construcció de la mateixa mena o perquè el passatge es fa massa carregós, es pot recórrer a altres estructures:

La biblioteca, que té l'entrada al carrer Figueres, obrirà demà.
La biblioteca –l'entrada és al carrer Figueres– obrirà demà.