Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Partícules de noms i cognoms

Per regla general, s'ha de respectar la grafia del nom original. Per tant:

Antoni Rovira i Virgili
Santiago Ramón y Cajal
Paul McCartney
Ludwig van Beethoven
Gabrielle D'Annunzio


Les partícules (articles, preposicions i conjuncions) dels noms i cognoms catalans i espanyols s'escriuen amb minúscula i no es tenen en compte per a l'ordenació alfabètica:

Maria dels Àngels Prats
Óscar de la Renta   


En qualsevol cas, les partícules dels cognoms s'escriuen amb majúscula inicial si s'anomena el personatge només amb el cognom:

L'escriptor noucentista per excel·lència va ser D'Ors [per Eugeni d'Ors].
Las tropas de De Gaulle desembarcaron en Normandía [per Charles de Gaulle].
The painter Van Gogh did not sell a single painting during his lifetime [per Vincent van Gogh].