Universitat Rovira i Virgili

Tornar

Praxi Lingüística

Formes

Les formes del possessiu que utilitzem són les següents:

el meu el teu el seu el nostre el vostre el seu
la meva la teva la seva la nostra la vostra la seva
els meus els teus els seus els nostres els vostres els seus
les meves les teves les seves les nostres les vostres les seves


L'elevat grau de formalitat del possessiu llur/llurs el fa poc recomanable en els textos administratius. Si es fa servir, cal reservar-lo a textos d'un grau de formalitat alt. També cal recordar que només s'aplica quan el posseïdor és plural:

Els professors que hi han participat, amb llur esforç altruista, [...]


*No ens resta sinó donar les gràcies a la senyora Coll per llur gest [...]

No ens resta sinó donar les gràcies a la senyora Coll pel seu gest [...]


No utilitzem tampoc els possessius àtons (mon, ton, son, ma, ta, sa, mos, tos, sos, etc.).


Es poden usar –sobretot si es tracta de documentació generada en alguns dels centres universitaris de Tortosa– els possessius la meua, la teua, la seua, les meues, les teues, les seues.