Universitat Rovira i Virgili

Participa-hi

La Comissió de Política Lingüística de la URV us ofereix aquest espai perquè hi feu arribar opinions, idees i suggeriments sobre el proper pla de política lingüística de la URV (2018-2022). Podeu enviar-nos les vostres propostes abans del 14 de novembre a llengues(ELIMINAR)@urv.cat.

Aquests són els objectius del pla. Quines actuacions creieu que serien útils per aconseguir-los?

1. Avançar cap a l'ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV

1.1. Oferir garanties de seguretat per a la llengua catalana

1.2. Promoure el català en els usos institucionals, docents i de recerca

2. Augmentar el poliglotisme dels universitaris i fomentar el multilingüisme

2.1. Vetllar perquè els estudiants obtinguin el nivell previst de sortida en tercera llengua

2.2. Promoure l'anglès en els usos institucionals, docents i de recerca

3. Millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat

3.1. Oferir a la comunitat universitària recursos per a l'autonomia lingüística

3.2. Assegurar la qualitat lingüística de les comunicacions

4. Implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la institució

4.1. Garantir la transparència de la política lingüística a la URV

4.2. Vincular la política lingüística amb la responsabilitat social de la URV