Universitat Rovira i Virgili

Consistència

1. Abans de preparar la intervenció, feu-vos un guió amb les idees principals i organitzeu-les de manera que el discurs aconsegueixi la màxima eficàcia comunicativa.

2. Expresseu les idees de manera completa amb informació necessària i rellevant.

3. Busqueu idees o hipòtesis sòlides, atractives i originals, i justifiqueu-les.

4. Convenceu l'auditori fent ús de l'evidència.

5. Exposeu les opinions pròpies amb un tractament honest de les fonts bibliogràfiques que heu consultat.

6. Si us equivoqueu, esmeneu l'error de manera natural.