Universitat Rovira i Virgili

Certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la URV

Competències i habilitats

Estructura de l'examen

Criteris d'avaluació

Model d'examen

Model de correcció

El Certificat de nivell bàsic de llengua catalana de la URV correspon a l'A2 del Marc europeu i està reconegut com a equivalent al Certificat de nivell bàsic de català de la Generalitat de Catalunya.

Per fer l'examen cal inscriure's al curs Bàsic 2, que el Servei Lingüístic de la URV ofereix en modalitat presencial o virtual. 

Aquest nivell acredita que la persona pot: