Universitat Rovira i Virgili

Informació de matrícula del CLUC

Període de matrícula
Des del 14 de setembre (a partir de les 9 h) fins al 25 de setembre (fins a les 9 h) de 2015.

Procediment
La matrícula es fa en línia en aquest mateix web. Cliqueu sobre l'enllaç "Accés directe a matrícula de la pàgina URV del CLUC i seguiu les instruccions. Hi ha dues modalitats de fer el pagament únic: a) ingrés efectiu a l'entitat bancària al número de compte indicat al full de matrícula, i b) pagament segur via web (amb targeta bancària).

Si trieu l'opció a), al final del procés de matrícula en línia cal imprimir tres còpies del full de la matrícula i anar a l'entitat bancària per fer l'ingrés corresponent.

En totes dues opcions, cal fer arribar al Servei Lingüístic els documents següents:

Si heu triat l'opció a), full de pagament segellat pel banc (original en paper). Si heu triat l'opció b), resultat de la compra.

Aquesta documentació s'ha de lliurar directament a la secretaria del Servei Lingüístic, o bé s'ha de deixar en un sobre tancat a la bústia que hi ha al Servei Lingüístic. La data límit de lliurament de documentació és el 2 d'octubre de 2015.

Condicions de matrícula

  1. La matrícula no es considera vàlida fins que no s'ha fet efectiu l'import corresponent i s'ha lliurat tota la documentació a la Secretaria del Servei Lingüístic dins el termini establert.
  2. Si l'examinand no assisteix a la prova i ho justifica per motius mèdics o humanitaris amb la documentació que ho certifiqui, pot sol·licitar de canviar la convocatòria.
  3. En cap cas no es retorna l'import de matrícula ni es guarden els resultats de les proves.
  4. Les persones que acreditin una minusvalidesa igual o superior al 33% estan exemptes de pagar el preu de l'examen.
  5. Si l'examinand no assisteix a la prova, la qualificació global és "no presentat".
  6. Quan formalitza la matrícula, l'examinand accepta aquestes condicions.

Informació i horaris d'atenció al públic
Horari de Secretaria: de dilluns a divendres, de 10 a 13 h, i dilluns i dimarts, de 16.30 a 18 h (a partir del 16 de setembre)

Secretaria del Servei Lingüístic
Campus Catalunya
Av. de Catalunya, 35, 3r. 43002 Tarragona
Tel. 977 558 359 / 977 558 363
infosl(ELIMINAR)@urv.cat