Universitat Rovira i Virgili

Enquesta per conèixer les llengües de docència a la URV

El Servei Lingüístic de la URV durà a terme aquest novembre una enquesta per conèixer les llengües de docència a la Universitat, tant als graus com als màsters. La prospecció es farà a tots els grups presencials de teoria que tenen lloc aquest novembre, un total de 1.200, i a anirà a càrrec d'un equip de nou becaris, que preguntaran directament a dos alumnes de cada assignatura, abans o després de la classe, les llengües utilitzades a l'aula.

El qüestionari té tres preguntes: la llengua d'ús oral del professor, la llengua escrita de suport a l'aula (pissarra, diapositives...) i la llengua escrita dels materials de suport (apunts, materials docents...). Es preveu que les dades estiguin disponibles durant el primer trimestre de 2016.

Aquest és el tercer cop que la URV organitza una enquesta d'aquestes característiques, amb el mateix qüestionari: la primera es va fer el 2002, i la segona el 2008. L'objectiu de l'estudi és disposar de dades sobre els usos lingüístics a la Universitat per implementar adequadament la política lingüística de la Universitat i del sistema universitari català. L'acció forma part del Pla de política lingüística de la URV per al 2015-2017, impulsat per la Comissió de Política Lingüística de la URV.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar