Universitat Rovira i Virgili

La Xarxa Vives incorpora «Model documents» a la Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English

«Model documents» completa la Guide i aporta criteris i models sobre 8 documents institucionals

La Xarxa Vives d'Universitats, amb el suport econòmic del Govern català, acaba d'enriquir, amb «Model documents», la Interuniversity Style Guide for Writing Institutional Texts in English. Aquest nou capítol aporta els criteris i els models per redactar sol·licituds, resolucions, notificacions, certificats, diligències, cartes, correus electrònics i convenis.

La Guide, a més dels models de documents que s'hi acaben d'incorporar, també resol dubtes sobre ortografia, puntuació, majúscules i minúscules, traducció de topònims i antropònims catalans, etc. L'objectiu és ajudar les universitats catalanes a internacionalitzar-se a través de la documentació que han de generar en anglès.

La Guide es va publicar el 2013 i el 2014 se'n va fer una segona edició revisada. En línia, ha rebut més de 16.000 visites. Actualment se'n torna a fer una nova revisió i es preveu que enguany se'n publiqui la tercera edició.

En totes les tasques de redacció, edició i revisió de la Guide, hi ha participat el Grup de Treball de Qualitat Lingüística de la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives d'Universitats, del qual forma part el Servei Lingüístic de la Universitat Rovira i Virgili.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar