Universitat Rovira i Virgili

El Consell de Govern aprova el Pla de política lingüística de la URV per al 2015-2017

El document conté 4 objectius generals, 8 d'específics i 33 actuacions

Aquest pla, com l'anterior, recull quatre objectius generals. El primer estableix avançar en l'ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la Universitat. El segon persegueix fomentar el multilingüisme entre els universitaris.

El tercer objectiu centra els esforços a millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la Universitat. I el quart vol implicar la comunitat universitària en la política lingüística de la URV.

Per consolidar aquests objectius, el Pla en defineix 8 d'específics, i també 33 actuacions. Destaca, de les actuacions, la nova oferta de graus multilingües que incorporaran l'anglès com a llengua de docència.

Altres actuacions serviran per recollir dades sobre les llengües en què s'imparteixen les classes; elaborar l'estratègia sobre la distribució funcional de llengües, a fi de gestionar el multilingüisme amb garanties de seguretat per al català, i disposar de recursos i formació per millorar els coneixements lingüístics.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar