Universitat Rovira i Virgili

La Xarxa Vives presenta el primer examen de català en línia

La prova, que serà multinivell, permetrà obtenir una acreditació oficial

Aquest examen permetrà per primer cop acreditar coneixements de català a través d'un examen en línia, en una prova multinivell que avaluarà tant les competències escrites com les orals. La prova entra ara en una fase de pilotatge i es posarà en marxa a final del 2015. 

Fet en el marc de CertiUni (una plataforma de certificació universitària espanyola), és el primer examen de català que s'ofereix per a tots els territoris de l'àmbit lingüístic català. La Comissió de Llengua de la Xarxa Vives (integrada pels serveis lingüístics de totes les universitats de la regió Vives) s'ha fet càrrec de dur a terme aquest projecte.

L'examen es va fer públic en el marc de la Jornada sobre Avaluació i Acreditació Lingüística, que la Xarxa Vives va organitzar ahir a la Universitat de Barcelona. Hi van participar tots els serveis lingüístics de les universitats de la regió Vives. Durant la jornada, la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya va presentar dades sobre l'evolució de les certificacions de català entre el 2002 i el 2013.

Prèviament a la jornada, el dimecres 12 de novembre la Comissió de Llengua de la Xarxa Vives va aprovar el nou pla de treball de política lingüística per al 2014-2016. Aquest pla té com a eixos normalitzar el català, projectar-lo internacionalment, fomentar el multilingüisme i coordinar les relacions interuniversitaries.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar

Foto: Xarxa Vives