Universitat Rovira i Virgili

El Servei Lingüístic publica els resultats de les proves d'accés d'idiomes

Un miler d'universitaris han mesurat els seus coneixements de tercera llengua

El Servei Lingüístic ha publicat avui els resultats de les proves d'accés d'anglès i altres llengües, que han tingut lloc entre el 3 i el 15 de setembre d'enguany en tots els campus de la URV. Un miler d'universitaris (bàsicament estudiants de nou ingrés, però també estudiants d'altres cursos, alumnes de mobilitat, PDI i PAS) han fet aquestes proves (sobretot de llengua anglesa), que serveixen per poder accedir als cursos del Servei Lingüístic i per orientar l'estudiant davant del requisit del B2. La gran majoria dels participants en aquestes proves han demostrat un nivell per sota del B1 del Marc europeu (el 45%, el nivell A1 i el 25%, l'A2). 

El nombre total de convocatòries dutes a terme ha estat de 23, repartides entre el campus Terres de l'Ebre, la Facultat de Ciències Jurídiques, la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia, la Facultat d'Economia i Empresa, la Facultat d'Enologia, la Facultat d'Infermeria, la Facultat de Lletres, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la Facultat de Química i la Seu del Baix Penedès. La majoria d'exàmens s'han organitzat en el marc de les jornades d'acollida que organitzen els centres, juntament amb una sessió informativa sobre idiomes, si bé fora de les jornades també s'han ofert quatre proves de nivell generals als campus Catalunya i una al campus Vapor Nou (anglès, francès, italià i xinès), a més de cinc proves d'espanyol per a estrangers, també al campus Catalunya.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar