Universitat Rovira i Virgili

Multilingual dictionaries

|Alt imatge columna esquerra|

Diccionari multilingüe de la llengua catalana

Catalan · Spanish · English · French · German

EUdict

408 languages