Universitat Rovira i Virgili

4. Millorar la qualitat de les produccions lingüístiques de la URV

4.1. Millorar la competència oral i escrita de la comunitat universitària

4.2. Disposar de més recursos per a l’autonomia lingüística

4.3. Vetllar per la qualitat lingüística de les comunicacions de la institució