Universitat Rovira i Virgili

2. Enfortir l’ús normal i preferent del català com a llengua pròpia de la URV

2.1. Incrementar l'ús del català en la docència

2.2. Augmentar l'ús del català en la recerca, en la transferència de coneixement i en la divulgació científica

2.3. Avançar en el coneixement i l'acreditació de català del professorat

2.4. Reforçar l'acollida lingüística i cultural

2.5. Millorar la capacitació lingüística durant la formació dels mestres d'educació infantil i primària i del professorat de secundària