Universitat Rovira i Virgili

Llengües de docència

|Alt imatge columna esquerra|

Llengües de docència als graus a la URV*

  Llengua oral a l'aula   Llengua escrita a l'aula (pissarra, diapositives, etc.) Llengua dels materials de suport (apunts, exercicis, etc.)
  Català Castellà Altres   Català Castellà Altres Català Castellà Altres
2015 65% 30% 5%   65% 27% 8% 59% 28% 13%
2008 69,8% 24,9% 5,3%   65,7% 27,7% 6,6% 61,5% 30,7% 7,8%
2002 64,9% 32% 3,1%   61,3% 34,2% 4,5% 55,2% 38,6% 6,2%

*Dades obtingudes en enquestes fetes a estudiants sobre les llengües en què reben les classes.

Llengües de docència als màsters a la URV*

  Català Castellà Anglès Francès
2019-20 21,6% 42,7% 35,6% 0,1%
2018-19 20,8% 46,6% 32,5% 0,1%
2017-18 21,1% 45,7% 33,1% 0,1%
2016-17 22,7% 46,5% 30,7% 0,1%
2015-16 26,5% 42,8% 30,6% 0,1%
2014-15 24,7% 47,4% 25,9% 2%

 *Dades obtingudes de la web de cada màster, en la informació sobre l'idioma d'impartició.